Thẻ: Trên bằng Gradient có thể thêm được điểm dừng màu hay không