Chính Sách & Bảo Mật

Khi quý khách hàng truy cập vào Website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản hoạt động của chúng tôi. Website có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong điều khoản hoạt động vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách dùng Website, các thay đổi về điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp thuận với những thay đổi đấy.

Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay bất cứ hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Website. Chúng tôi cũng nghiêm cấm việc phát tán, quảng bá cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu có thiệt hại nghiêm trọng.

Thông tin cá nhân của khách hàng trên Website của chúng tôi được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đấy.

Các bài viết trên Website của chúng tôi chỉ mang tính chất khách quan. Không đảm bảo tính chính xác tuyệt đối. Độc giả nên tham khảo thêm ý kiến của các người có kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ không gánh chịu bất kỳ hậu quả pháp lý và bồi thường cho người sử dụng đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng các thông tin trên Website.